NextTop

Huller til folket

Selv en international teknologisucces kan trænge til et eftersyn efter 20 års brug. Efter en bevilling fra VILLUM FONDEN, skal der nu fokuseres på at flytte et af verdens mest lovende designværktøjer ind i det 21. århundrede.

De færreste vil lægge mærke til det i dagligdagen: Men det moderne samfund er gennemhullet. Bogstaveligt talt. Og de er vigtige, hullerne. Optimering af materiale og ressourcebrug bliver mere og mere central for den moderne verden. Befolkningstallet har just rundet syv milliarder, og kloden er ved at løbe tør for naturlige ressourcer.

DTU er arnestedet for designværktøjet – og det er i høj grad i brug allerede i dag. For ved hjælp af det, kan man spare på værdifulde råvarer til fremstilling af alt mellem grammofon pick ups til højhuse, og samtidig kan de optimale huller spare på brændstoffet i f.eks. en bil ved at gøre den op til 40 % lettere i designfasen af bilens tilblivelse. Metoden kaldes topologioptimering, og dens anvendelses-muligheder har gået sin sejrsgang rundt om i verden siden 1988, hvor den blev introduceret.

”Man kan sige, at hvis der er en form eller en struktur, der spiller en rolle i en større konstruktion, så kan vores metode bruges til at optimere på den. Om det er i et fly, en bil eller indenfor nanoteknologien, så findes der stort set ikke det sted, hvor man ikke vil kunne bruge vores metode i fremtiden. Derfor er det et vigtigt stykke arbejde, vi nu går i gang med,” siger professor Ole Sigmund fra DTU Mekanik, der de næste fire år skal lede projektet, ”Topology Optimization – The Next Generation”.
 
For på trods af metodens succeser eksisterer der en række udfordringer, der skal løses for at sikre fremtidens behov for endnu mere effektive og bredt anvendelige værktøjer til at løse ingeniørmæssige designproblemer. ’Topology Optimization – The Next Generation’ har deltagere fra DTU Mekanik, DTU Vind og DTU Informatik, og er sat i gang i kraft af en bevilling fra Villum Fonden på 12 millioner kroner. De faglige kompetencer, der er samlet, betyder, at forskergruppen kan gå tilbage til basisforskningen indenfor topologioptimering, men samtidig have øje for de videnskabelige og teknologiske muligheder, der er opstået indenfor andre felter og forsøge at adaptere dem til metoden.
 
”Jeg vil gerne kvittere VILLUM FONDEN for, at de har viljen til at satse så flot en sum penge på basisforskning i dette projekt. Målet er, at vi vil udvikle et endnu bedre værktøj, der muliggør udviklingen af lettere, stærkere og derved mere brændstoføkonomiske biler og flyvemaskiner, reducerede udviklingsomkostninger, og mere robuste designs. Kort sagt, ønsker vi at flytte designværktøjet fra forskningsverdenen og store industrivirksomheder, og gøre det anvendeligt for en bredere skare af brugere indenfor ingeniørfagene, industrielt design og arkitektur.” siger Ole Sigmund.

Contact

Ole Sigmund
Professor
DTU Construct
+45 45 25 42 56